Avslöjar fakta om kylskåp

Kylskåp – ordlista - fakta och tips

Följande vanliga termer brukar användas av de flesta kylskåpstillverkare:

Kylackumulator – ett kylskåp utrustat med kylackumulator har en lång lagringstid även vid strömavbrott.

Automatisk avfrostning och avvisare – med det systemet rinner vattnet från kylutrymmet ner i en ränna och dunstar av. Under avfrostningen förblir temperaturen i kylutrymmet oförändrad.

Barnsäker styrning av kylen – ger möjlighet att ställa in temperatur- och andra reglage i sådant läge att barnen inte klarar av att ändra på dessa inställningar.

Energiklass – ett av EU infört klassificeringssystem av kylarnas energisnålhet/energiförbrukning. Efter utförliga tester klassificeras kylarna med en bokstavsbeteckning från ”A” till ”G”. Billiga vitvaror drar vanligtvis mer el än dyrare modeller. Kylskåp jämförs i olika test – ta del av test i tidningar som Råd och rön.

No-Frost – frostfritt, fläktdrivet kylsystem.

Kylvolym – upplyser om hur mycket matvaror (uppmätt i liter) kan kylen rymma.

Frysvolym – informerar om hur mycket matvaror (uppmätt i liter) frysen rymmer.

Snabb infrysning – ett system som gör det möjligt att inom loppet av 24 timmar frysa in ett tiotal kilo matvaror.

Mått – Höjd x Bredd x Djup (förkortat till: H x B x D).