Avslöjar fakta om kylskåp

Kylkapacitet - fakta och tips

Infrysningskapacitet – eller kylkapacitet som det heter i kylskåpssammanhang – anges i tid. Kylkapaciteten mäter kylskåpens effektivitet.

Infrysningsklassificering och infrysningskapacitet är parametrar som beskriver kylskåpens effektivitet. Infrysningsklass betecknas med stjärnor - ju fler stjärnor, desto lägre temperatur, m.a.o. längre säker förvaringstid för matvaror. En stjärna betyder t.ex. -6oC, vilket innebär korttidsförvaring. Två stjärnor – -12oC. De bästa kylmodellerna tilldelas fyra stjärnor, vilket betyder att de kan sänka temperaturen ner till under -24oC. En sådan infrysning möjliggör långtidsförvaring (upp till 1 år) av djupfrysta matvaror.

Effektiva kylskåp

Den andra betydande parametern är s.k. Infrysningskapacitet - den totala mängden matvaror som frysen är kapabel att frysa ner till -18°C under ett dygn – är också av betydelse. Olika tillverkare använder olika benämningar för det som här kallas infrysningskapacitet. Du som är i behov av snabb och effektiv infrysning bör således läsa manualer och bruksanvisningar när du köper vitvaror.

Billiga kylskåp – kylkapacitet

Kylkapaciteten i billiga kylskåp är vanligtvis något sämre än i dyrare modeller. Det har att göra med att billiga kylar ofta har en kompressor som ska kyla ner ett stort skåp med frysfack, eller ibland till och med kyl och frys.