Avslöjar fakta om kylskåp

Kylskåp med No-Frost - fakta och tips

De flesta kylskåp är utrustade med automatiska avfrostningssystem. En del avfrostningssystem är bättre än andra.

No-Frost systemet är en självklarhet i moderna isfria kyl- och frysskåp. Det ser till att varken rimfrost eller is bildas i skåpets inre och gör att du inte behöver frosta av det. Tekniskt sett fungerar avfrostningen enligt följande; via luftcirkulation avlägsnas fuktigheten från insidan. Fukten hamnar istället i en förångare som oftast är placerad bakom kylen. Där fryses den till is, för att i nästa steg bli smält av en värmekropp och dunsta av. Matvaror behåller - tack vare detta - sitt näringsvärde och fryser inte samman. Därigenom slipper man bl.a. skador på ömtåliga matvaror och eftersom isen inte sätter sig ner på skåpets insida får man mera plats där.

Kylar med automatisk avfrostning

Vanliga kylskåp är däremot utrustade med ett automatiskt avfrostningssystem. Båda systemens uppgift är begränsa kylskåpens underhåll, alltså är de tidsbesparande. Modeller utrustade med detta system ser till att i rätt läge stänga av kylsystemet för att frosten ska smälta och rinna ner i en särskild behållare.