Avslöjar fakta om kylskåp

Gasolkylskåp - fakta och tips

Gasolkylskåp är praktiska för båt och husbil i det att de kan användas även när motorn är frånslagen. Gasol är dock en dyrare energikälla än el.

Gasolkylskåp används främst i båtar och husbilar. Fördelen med gasolkylskåp framför eldrivna kylskåp är att gasolkylskåp kan hållas igång även när motorn är avstängd och fordonet eller båten inte är ansluten till det fasta elnätet.

Gasolkylskåp och förbränningsluft

Ett gasolkylskåp tar sin förbränningsluft inifrån, bakom skåpet. Av denna anledning är det viktigt att gasolkylskåp monteras mot husbilens vägg, som i sin tur måste vara försedd med luftgaller. Kylskåpets avgaser måste avledas genom ett specifikt rör med anslutning till en skorsten. Förbränningsluften tas i vissa fall in vi en slang på husbilens utsida; en variant som uppfattas som mycket säker.

Gasol och bestämmelser

Du som monterar gasolkylskåp i båt bör vara medveten om vilka bestämmelser som är förbundna med gasolen. Gasolslangarnas längd får t.ex. inte överskrida mer än en meter, med vissa undantag. Ledningen får bara ha ett begränsat antal skarvar och dessa får inte dras genom motorrum. Tänk även på att gasolapparater enbart får monteras i utrymmen med en viss typ av ventilation.

De flesta stora kylskåpstillverkare tillhandahåller även ett eller flera gasolkylskåp i sitt produktsortiment. Exempel är Electrolux, Dometic och Upo.