Avslöjar fakta om kylskåp

Electrolux kylskåp - fakta och tips

Electroluxkoncenrnen tillverkar fortfarande kylskåp under eget varumärke. Men konstigt nog tillverkar inte Electrolux premiumkylskåpen inom koncernen – den rollen upptar nämligen AEG.

Electrolux är världens största tillverkare av vitvaror – däribland kylskåp. Företaget började med att tillverka dammsugare på 1920-talet. Strax därefter började man även tillverka kylskåp, efter att ha köpt uppfinningen från den tyskättade svensken Baltazar von Platen. Electrolux är numera en koncern som förvärvat ett flertal tillverkare av vitvaror – däribland Zanuzzi, AEG, Volta och Husqvarna.

Electrolux kylskåp – medelmåttiga kvalitetsskåp

Trots att Electrolux är världsledande vad gäller kylskåp upplever många konsumenter att det finns påtagliga brister i kvalitet, liksom i tillgången på reservdelar. Numera är det endast ett fåtal av Electrolux kylskåp som faktiskt tillverkas i Sverige – vilket kan förklara nedgången i kvalitet och bristen på passande reservdelar. Att köpa Electrolux kylskåp, i tron att man köper en svensk produkt med ett rikligt reservdelsutbud i Sverige, är således att lura sig själv. De äldre Electroluxmodellerna från sent 1990-tal är emellertid tillverkade i Sverige. AEG är numera det självklara kvalitetsmärket inom Electroluxkoncernen.

Electrolux – vanliga problem

Electrolux kylar från 2000-talet och framåt (liksom Electrolux kombiskåp med kyl och frys) har särskilt haft problem med kretskort, avfrostning och termostat. Så länge garantitiden gäller är servicen god – men skulle någon komponent gå sönder - efter garantitidens slut – är det lika bra att köpa nytt kylskåp.